วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เปลี่ยนภาษา ~ ให้ใช้งานได้

เปลี่ยนภาษา ~ ให้ใช้งานได้

ไปที่ start >setting >control panal
ดับเบิ้ลคลิกที่ Regional and Language Option
เลือกแถบ Regional Option
อันบนเปลี่ยนเป็น thai ล่างสุด thailand
เลือกแถบ Languages
ใส่เครื่องหมายถูกหน้า install files for complex script..... ต้องมี แผ่น win xp ด้วย
แล้ว ok
แล้วไปแถบ advance เลือก thai
แล้ว ok
แล้วมาที่ แถบ languages ในกรอบ text services and input language ให้เลือก details...
เลือกแถบ setting ในกรอบ Installed Services ให้เลือกปุ่ม add เพิ่มตั้งค่าเพิ่มพาสาของแป้นพิมพ์
แล้ว ok แล้วคลิก key setting เลือก switch between input language แล้ว ไปที่ change key sequence..
แล้วเลือก Grave Accent ~ แล้ว ok

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น